GHẾ PHÒNG HỌP Có 44 sản phẩm

GHẾ PHÒNG HỌP
Ghế Họp 46HP-GH 01

MÃ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC MÔ TẢ -  CHẤT LIỆU  WD  H 46HP-GH 016206801030Ghế họp chân liền tay bằng gỗ tự nhiên, đệm tựa có...

0₫
Ghế Họp 46HP-GH 02

MÃ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC MÔ TẢ -  CHẤT LIỆU  WD  H 46HP-GH 056207201025Ghế họp chân liền tay bằng gỗ tự nhiên, đặc biệt tay...

0₫
Ghế Họp 46HP-GH 05

MÃ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC MÔ TẢ -  CHẤT LIỆU  WD  H 46HP-GH 056207201025Ghế họp chân liền tay bằng gỗ tự nhiên, đặc biệt tay...

0₫
Ghế Họp 46HP-GH 06

MÃ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC MÔ TẢ -  CHẤT LIỆU  WD  H 46HP-GH 066106701110Ghế họp chân liền tay bằng gỗ tự nhiên, đặc biệt tay...

0₫
Ghế Họp 46HP-GH 07

MÃ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC MÔ TẢ -  CHẤT LIỆU  WD  H 46HP-GH 076908001200Ghế họp chân liền tay bằng gỗ, đặc biệt tay 2 tầng,...

0₫
Ghế Họp 46HP-GL 403

MÃ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC MÔ TẢ -  CHẤT LIỆU  WD  H MÃ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC MÔ TẢ -  CHẤT LIỆU  WD  H 46HP-GL 403590590905Ghế họp chân quỳ bằng...

0₫
Ghế Họp 46HP-GL 406

MÃ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC MÔ TẢ -  CHẤT LIỆU  WD  H 46HP-GL 406570650905Ghế họp chân quỳ bằng ống thép tròn mạ Ni-Cr, tựa lưng...

0₫
Ghế Họp 46HP-SL - 712H

MÃ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC MÔ TẢ -  CHẤT LIỆU  WD  H 46HP-SL - 712H630625990Ghế lưng liền, chân sơn, đệm tựa mút bọc nỉ có...

0₫
Ghế Họp 46HP-SL 301-HS

MÃ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC MÔ TẢ -  CHẤT LIỆU  WD  H 46HP-SL 301-HS6206601010Ghế chân quỳ bằng ống thép sơn tĩnh điện đen tựa ghế...

0₫
Ghế Họp 46HP-SL 601-HS

MÃ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC MÔ TẢ -  CHẤT LIỆU  WD  H 46HP-SL 601-HS600630980Ghế chân quỳ bằng ống thép sơn tĩnh điện đen, tựa ghế...

0₫
Ghế Họp 46HP-SL 718HM

MÃ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC MÔ TẢ -  CHẤT LIỆU  WD  H 46HP-SL 718HM585700980Lưng liền 2 cốt, đường may ngang tựa tạo dáng, đệm tựa...

0₫
Ghế Họp 46HP-SL 718HM

MÃ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC MÔ TẢ -  CHẤT LIỆU  WD  H 46HP-SL 718HM585700980Lưng liền 2 cốt, đường may ngang tựa tạo dáng, đệm tựa...

0₫

Scroll To Top