GHẾ HỘI TRƯỜNG Có 11 sản phẩm

GHẾ HỘI TRƯỜNG
Ghế Hội Trường 46HP-TC 01

MÃ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC MÔ TẢ -  CHẤT LIỆU  WD  H 46HP-TC 01640760-9001000Ghế khung thép sơn tĩnh điện mầu đen. Đệm tựa làm bằng...

0₫
Ghế Hội Trường 46HP-TC 02

MÃ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC MÔ TẢ -  CHẤT LIỆU  WD  H 46HP-TC 02640760-9001000Ghế khung thép sơn tĩnh điện mầu đen. Đệm tựa làm bằng...

0₫
Ghế Hội Trường 46HP-TC 03

MÃ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC MÔ TẢ -  CHẤT LIỆU  WD  H 46HP-TC 03640760-9001000Ghế khung thép sơn tĩnh điện mầu đen. Đệm tựa làm bằng...

0₫
Ghế Hội Trường 46HP-TC 04

MÃ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC MÔ TẢ -  CHẤT LIỆU  WD  H 46HP-TC 04640760-9001000Ghế khung thép sơn tĩnh điện mầu đen. Đệm tựa làm bằng...

0₫
Ghế Hội Trường 46HP-TC 05

MÃ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC MÔ TẢ -  CHẤT LIỆU  WD  H 46HP-TC 05640760-9001000Ghế khung thép sơn tĩnh điện mầu đen. Đệm tựa làm bằng...

0₫
Ghế Hội Trường 46HP-TC 06

MÃ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC MÔ TẢ -  CHẤT LIỆU  WD  H 46HP-TC 06640760-9001000Ghế chân nhôm đúc kiểu dáng hiện đại, viền cạnh màu đen....

0₫
Ghế Hội Trường 46HP-TC 306B

MÃ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC MÔ TẢ -  CHẤT LIỆU  WD  H 46HP-TC 306B650620-860935Ghế khung thép 30x60 sơn tĩnh điện mầu đen. Đệm tựa liền,...

0₫
Ghế Hội Trường 46HP-TC 310

MÃ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC MÔ TẢ -  CHẤT LIỆU  WD  H 46HP-TC 310630640-8601000Ghế khung thép 30x60 sơn tĩnh điện mầu đen. Đệm tựa làm...

0₫
Ghế Hội Trường 46HP-TC 314B

MÃ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC MÔ TẢ -  CHẤT LIỆU  WD  H 46HP-TC 314B680640-8301000Ghế khung thép 30x60 sơn tĩnh điện mầu đen. Đệm tựa làm...

0₫
Ghế Hội Trường 46HP-TC 314R

MÃ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC MÔ TẢ -  CHẤT LIỆU  WD  H 46HP-TC 314R6406401015Ghế khung thép 30x60 sơn tĩnh điện mầu đen. Đệm rời tựa,...

0₫
Ghế Hội Trường 46HP-TC 336

MÃ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC MÔ TẢ -  CHẤT LIỆU  WD  H 46HP-TC 336570700950Ghế khung thép 30x60 sơn tĩnh điện mầu đen. Đệm tựa làm...

0₫

Scroll To Top