GHẾ BĂNG CHỜ Có 22 sản phẩm

GHẾ BĂNG CHỜ

GHẾ BĂNG CHỜ


Ghế Băng Chờ 467HP-GPC-02-3

MÃ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC MÔ TẢ -  CHẤT LIỆU  WD  H 467HP-GPC-02-31800688450-800Ghế phòng chờ khung thép. Đệm và tựa ghế tôn đột lỗ, bề...

0₫
Ghế Băng Chờ 46HP-GPC 05C

MÃ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC MÔ TẢ -  CHẤT LIỆU  WD  H 46HP-GPC 05E2075640 ÷85085535x80, sơn tĩnh điện mầu đen. Bàn gỗ nằm sau lưng ,...

0₫
Ghế Băng Chờ 46HP-GPC 05E

MÃ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC MÔ TẢ -  CHẤT LIỆU  WD  H 46HP-GPC 05E2075640 ÷85085535x80, sơn tĩnh điện mầu đen. Bàn gỗ nằm sau lưng ,...

0₫
Ghế Băng Chờ 46HP-GPC 1

MÃ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC MÔ TẢ -  CHẤT LIỆU  WD  H 46HP-GPC 11700545-790820Ghế có bàn viết gỗ vàng, chân tăng chỉnh. Khung thép 30x60...

0₫
Ghế Băng Chờ 46HP-GPC-02-2

MÃ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC MÔ TẢ -  CHẤT LIỆU  WD  H 46HP-GPC-02-21250688450 -800Ghế phòng chờ khung thép. Đệm và tựa ghế tôn đột lỗ,...

0₫
Ghế Băng Chờ 46HP-GPC-02-5

MÃ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC MÔ TẢ -  CHẤT LIỆU  WD  H 46HP-GPC-02-53000688450-800Ghế phòng chờ khung thép. Đệm và tựa ghế tôn đột lỗ, bề...

0₫
Ghế Băng Chờ 46HP-PC 202T9

MÃ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC MÔ TẢ -  CHẤT LIỆU  WD  H 46HP-PC 202T9980520770Ghế phòng chờ chân chữ T ngược ống 30x60 & 50x50 sơn...

0₫
Ghế Băng Chờ 46HP-PC 202Y3

MÃ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC MÔ TẢ -  CHẤT LIỆU  WD  H 46HP-PC 202Y3950550820Ghế phòng chờ chân chữ Y ngược ống Ø48 sơn tĩnh điện,...

0₫
Ghế Băng Chờ 46HP-PC 324 - 2

MÃ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC MÔ TẢ -  CHẤT LIỆU  WD  H 46HP-PC 324 - 21010510815Ghế đệm tựa nhựa, tay nhựa khung thép sơn ghi....

0₫
Ghế Băng Chờ 46HP-PC202C4C1

MÃ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC MÔ TẢ -  CHẤT LIỆU  WD  H 46HP-PC202C4C1955470810Ghế phòng chờ chân C4 50x50 sơn tĩnh điện, chân tăng chỉnh, đệm...

0₫
Ghế Băng Chờ 46HP-PC202T1

MÃ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC MÔ TẢ -  CHẤT LIỆU  WD  H 46HP-PC202T1980520770Ghế đệm nhựa. Chân, xà sơn tĩnh điện ống 50x50, chân tăng chỉnh. Loại...

0₫
Ghế Băng Chờ 46HP-PC202T1C1

MÃ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC MÔ TẢ -  CHẤT LIỆU  WD  H 46HP-PC202T1C1955470810Ghế phòng chờ chân chữ T1 50x50 sơn tĩnh điện, chân tăng chỉnh,...

0₫

Scroll To Top