Loại Mua vào Bán ra
CAD 17893.31 18289.88
CHF 22863.99 23323.66
EUR 26660.82 26979.36
GBP 29466.96 29939.38
JPY 197.81 201.59
THB 671.75 699.78
USD 22680 22750